Wat zeggen onze klanten?


Rijnmond Opleidingen

Voor het ontwikkelen en implementeren van een voor ons bedrijf gebruiksvriendelijk cursistenvolgsysteem, hebben wij contact gezocht met Wikibase. Na een oriënterend gesprek is een duidelijk voorstel gemaakt om een systeem “database” op maat te ontwikkelen. Sinds het gebruik van een Wikibase kunnen wij onze werkprocessen versnellen, vereenvoudigen en gemakkelijker naslaan. De medewerkers van Wikibase zorgen ervoor dat ons systeem werkt conform onze werkprocessen en zijn bereid snel wijzigingen door te voeren of mee te denken in het vereenvoudigen van onze processen, waardoor wij onze klanten sneller van dienst kunnen zijn en betere kwaliteit kunnen leveren.

— Susan van der Wel, Rijnmond OpleidingenTelephoneplatform VoIPGRID

When we wanted to provide our public wiki with a new design, we soon came to Wikibase Solutions. The result is satisfactory, all information about standard functions, hard- and software and our manuals is now easy to find for our users.
The VoIPGRID wiki has always been the knowledge base for our reseller network, but now the design also fits this time. Recommended!

— Ronald Stokebrook, VoIPGRIDTrue

We needed one central documentation system for different sister parties, which could all record and manage relevant documentation in their own sister domain, but also in parent domain. By creating various entities and establishing smart links, we have been able to build a semantic management system with the help of Wikibase. In this way we have created the frameworks in order to guarantee our services optimally. The possibilities with a semantic Wiki have been virtually limitless with the help of Wikibase's expertise. They could just as well have called their company WikiBOSS.

— Wim Veenstra, Teamleader ComplianceTelefonieplatform VoIPGRID

Toen wij onze publieke wiki wilden voorzien van een nieuw design, kwamen we al snel uit bij Wikibase Solutions. Het resultaat is naar wens, alle informatie over bijvoorbeeld standaardfuncties, hard- en software en onze handleidingen is nu eenvoudig te vinden voor onze gebruikers.
De VoIPGRID wiki vormde altijd al dé kennisbank voor ons resellersnetwerk, maar nu past het design ook bij deze tijd. Een aanrader!

— Ronald Stokebrook, VoIPGRIDTrue

Wij hadden één centraal documentatiesysteem nodig voor verschillende zusterpartijen, welke allen in hun eigen zusterdomein, maar ook op moederdomein relevante documentatie konden vastleggen en beheren. Door het creëren van verschillende entiteiten en leggen van slimme verbanden hebben we met de hulp van Wikibase een semantisch managementsysteem kunnen opbouwen. Op deze manier hebben wij de kaders gecreëerd om onze dienstverlening optimaal te kunnen waarborgen. De mogelijkheden met een semantische Wiki zijn met de hulp van de expertise van Wikibase vrijwel grenzeloos geweest. Ze hadden hun bedrijf beter WikiBAAS kunnen noemen.

— Wim Veenstra, Teamleader ComplianceDMIdee

Our tailor-made Wikibase is an indispensable tool in our company. I have all relevant company information at hand and at a glance it is clear what can be done. Instead of being stuck with a rigid and expensive alternative, we now have a tailor-made package that grows with us. The possibilities that this program offers are enormous. The package is adapted to our wishes and the latest insights with some regularity. The support from the Wikibase Solutions team is fantastic.

— Jan Bekkers, Director DMIdeeRijnmond Opleidingen

To develop and implement a user-friendly tracking system for our company, we contacted Wikibase. After an exploratory discussion, a clear proposal has been made to develop a system "database" to measure. Since the use of a Wikibase, we have been able to speed up, simplify and easier reference to our work processes. The employees of Wikibase ensure that our system works in accordance with our work processes and are prepared to quickly implement changes or to think in simplifying our processes, so that we can serve our customers faster and deliver better quality.

— Susan van der Wel, Rijnmond OpleidingenDMIdee

Onze op maat gemaakte Wikibase is een onmisbaar hulpmiddel in ons bedrijf. Alle relevante bedrijfsinformatie heb ik overal bij de hand en in één oogopslag is duidelijk waaraan gewerkt kan worden. In plaats van vast te zitten aan een star en duur alternatief hebben we nu een pakket op maat dat met ons mee groeit. De mogelijkheden die dit programma biedt zijn enorm. Het pakket wordt met enige regelmaat aangepast aan onze wensen en de nieuwste inzichten. De ondersteuning door het team van Wikibase Solutions is fantastisch.

— Jan Bekkers, Directeur DMIdeeReclamebureau MMX

Voor ons reclamebureau zochten wij naar een alles-in-één pakket met de functionaliteit van CRM, projectadministratie én boekhouding. Een veeleisende wens, maar Wikibase Solutions heeft ons dat maatwerkpakket geboden. Binnen onze Wikibase hebben wij altijd en overal met een druk op de knop alle relatiegegevens paraat. Wij beheren nu eenvoudig onze offertes, orderbevestigingen, inkoopbonnen en facturen. Op elk gewenst moment kunnen we overzichten maken en onze boekhouder kan keurig de nodige gegevens exporteren. In vergelijking met andere pakketten is dit pas écht maatwerk! Dankzij Wikibase Solutions zijn wij klaar voor de toekomst.

— Martijn Broer, MMXReclamebureau MMX

For our advertising agency we were looking for an all-in-one package with the functionality of CRM, project administration and accounting. A demanding wish, but Wikibase Solutions offered us that customized package. Within our Wikibase, we always have access to all contact details at the push of a button. We now easily manage our quotations, order confirmations, purchase orders and invoices. We can make overviews at any time and our bookkeeper can nicely export the necessary data. In comparison with other packages, this is truly customized! Thanks to Wikibase Solutions we are ready for the future.

— Martijn Broer, MMXMake an appointment

You like to act promptly?
We do too!


Call or mail
to make an appointment

Platform voor kennismanagement

Een moderne wiki is een ideaal platform voor de ondersteuning van kennismanagement in uw organisatie