Betrouwbaarheid en veiligheid

Het MediaWiki platform

Het MediaWiki platform is een van de meest gebruikte software platformen. Het is het platform waar Wikipedia op draait. Dit wereldwijde, intensieve gebruik heeft een positieve invloed op de betrouwbaarheid en veiligheid van het platform. Dit hebben wij en onze klanten door de jaren heen ervaren.

Het MediaWiki platform biedt standaard veel functionaliteit voor monitoring en beheer, zodat ook de kwaliteit van de informatie en het doelmatig gebruik van de informatie kan worden gewaarborgd.


Systeemarchitectuur

De systeemarchitectuur omvat alle technische keuzes en opties die worden toegepast om onze klanten en haar gebruikers een betrouwbaar en veilig systeem te bieden.


Gescheiden systemen

Wikibase Solutions heeft ervoor gekozen om systemen van elkaar gescheiden te houden. Ieder systeem heeft een eigen installatie en de informatie wordt opgeslagen in een eigen database.


Versleuteld dataverkeer

Standaard biedt Wikibase haar diensten aan via SSL (https://). Dit betekent dat het berichtenverkeer van de gebruiker tussen pc, telefoon of tablet en een wiki van Wikibase altijd is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen.


Inlogopties

Verschillende inlogopties kunnen worden gekozen, passend bij de veiligheids- en privacy-karakteristieken van het systeem. Onder andere kan worden gekozen voor 'twee-factor-authenticatie' waarbij wachtwoord en een afzonderlijk ontvangen eenmalige code nodig zijn om in te loggen.


Continuïteit

Om de continuïteit voor de opdrachtgever te garanderen, worden dagelijks back-ups gemaakt en op een veilige plaats opgeslagen.


Hosting partner

Wikibase heeft een vaste hosting partner. Deze hosting partner biedt de hoogste kwaliteit op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Deze hosting partner is in Nederland gecertificeerd voor zowel de ISO 27001 als de ISO 9001 norm.


De data wordt opgeslagen op servers in Nederland. Dit betekent dat op de data de Nederlandse wetgeving van toepassing is.


Exit

Ook als de samenwerking tot een einde komt, moet de klant erop kunnen vertrouwen dat haar systemen en gegevens beschikbaar blijven.


Als de klant besluit om de samenwerking niet voort te zetten, gaat Wikibase tijdig in overleg om relevante gegevens over te dragen. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig via Excel zodat de klant in de gelegenheid is om de gegevens zelf in beheer te nemen.


In het geval van een faillissement zullen de online systemen niet direct 'op zwart’ gaan. In dat geval wordt de klant de gelegenheid geboden om de hosting van het systeem zelf over te nemen of om de relevante gegevens te downloaden uit de systemen. Tegelijkertijd zal in dergelijke situaties ook gezocht worden naar een vervolg of doorstart van de dienstverlening. Dat is in het belang van alle partijen.Privacywetgeving en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wikibase vindt het een goede zaak, dat de controle van gegevensverzameling en gegevensverwerking bij de klant ligt. Om onze klanten te helpen bij de toepassing van de AVG hebben wij een standaard Verwerkersovereenkomst gemaakt.


Download hier de Verwerkersovereenkomst


De Verwerkersovereenkomst regelt transparant de wettelijke afspraken over de verwerking van persoonsgegevens tussen Wikibase als Verwerker en de klant/opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke. Onze processen zijn hierop afgestemd. Als u de standaard Verwerkersovereenkomst wenst te gebruiken, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring

Bij het gebruik van onze applicaties laat u gegevens bij ons achter. Dat kan privacygevoelige informatie zijn, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wikibase bewaart slechts de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden. Wij achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen we die gegevens met grote zorgvuldigheid. In de Verwerkersovereenkomst omschrijven we transparant welke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer weten?

Maak direct een afspraak om langs te komen op kantoor.
We zullen je dan met alle plezier meer vertellen over onze oplossingen!

Neem contact op